Veřejná sbírka

Veřejná sbírka probíhala od července 2019 do konce roku 2019. Podařilo se vybrat potřebné náklady ve výši 1,2 mil. Kč (viz transparentní účet u Fio bank). Díky všem, kdo přispěli. Sbírku pořádal se svolením místní farnosti spolek Sanctus Castulus, který nyní zajistí odlití zvonů

Cena 1,2 mil. Kč byla stanovena na základě průzkumu trhu. V této částce je zahrnuto odlití dvou zvonů, pořízení jejich příslušestvní – srdce, hlavy, páky a doprava do kostela sv. Haštala. Zvony nezůstanou majetkem spolku, budou darovány farnosti.

Spolek Sanctus Castulus

Naším cílem je podporovat obnovu zvonového fondu města Prahy a rozšiřovat povědomí o zvonech, zvonařství i o hře na zvony – zvonickém řemesle. Proto chceme popularizovat nedoceněnou virtuositu pražských zvoníků a potírát reproduktory a jiné moderní dobytky ve věžích jako náhražky ušlechtilých zvonů.

Spolek sídlí v Praze 10, Obloukové ulici 766/16, PSČ 101 00, IČO: 08029181