Veřejná sbírka

Sbírku na dva chybějící zvony pořádá se svolením místní farnosti spolek Sanctus Castulus. Náklady na pořízení zvonů včetně příslušenství jsou 1,2 mil. Kč.

Přispět lze na transparentní účet u Fio bank, číslo účtu: 2801627945 / 2010

Cena 1,2 mil. Kč byla stanovena na základě průzkumu trhu. V této částce je zahrnuto odlití dvou zvonů, pořízení jejich příslušestvní – srdce, hlavy, páky a doprava do kostela sv. Haštala. Zvony nezůstanou majetkem spolku, budou darovány farnosti. Sbírka se koná od 25. 7. 2019 do 31. 12. 2019. Sbírka splňuje veškeré legislativní náležitosti a byla schválena hl. m. Prahou. Pokud si přejete vystavit potvrzení o daru pro daňové účely, využijte následující formulář:

Spolek Sanctus Castulus

Naším cílem je podporovat obnovu zvonového fondu města Prahy a rozšiřovat povědomí o zvonech, zvonařství i o hře na zvony – zvonickém řemesle. Proto chceme popularizovat nedoceněnou virtuositu pražských zvoníků a potírát reproduktory a jiné moderní dobytky ve věžích jako náhražky ušlechtilých zvonů.

Spolek sídlí v Praze 10, Obloukové ulici 766/16, PSČ 101 00, IČO: 08029181