Nové haštalské zvony

Zvonový soubor bude doplňen o největší a nejmenší zvon. Velikost a ladění zvonů je navržena dle původního souboru zvonů.

Největší zvon se bude jmenovat opět Haštal – dle prastaré tradice největší a nejvýznamnější zvon má jméno shodné s patronem kostela. Nejmenší zvon ponese jméno František odkazující na kostel sv. Františka založený Václavem I. podle kterého se od pradávna nazývá celá čtrvť Na Františku.

Úplná zvonová sestava bude tvořit mollový akord s následující velikostí zvonů:

  • nový zvon Haštal, průměru 118 cm, hmotnost 1 130 kg, hlavní tón f1
  • zvon Florián-Vavřinec (1690), průměr 97 cm, hmotnost 580 kg, hlavní tón as1
  • nový zvon František, průměr 80 cm, hmotnost 330 kg, hlavní tón c2
Repasované srdce zvonu Florián-Vavřinec (1690) se v roce 2012 vrátilo na své místo.

Bývalé haštalské zvony

Nejstarší haštalské zvony neznáme. Záznamy jsou až o zvonu Plampač z roku 1598, který byl přelit v roce 1619. Byl pravděpodobně zničen při požáru v roce 1689, kdy věž vyhořela.

Ze zničených zvonů byly v roce 1690 Friedrichem Michaelem Schönfeldem odlity dva nové zvony – větší Haštal a menší Florián-Vavřinec. 840 kg těžký zvon Haštal pukl a byl zvonařem Karlem Bellmannem postupně dvakrát přelit, poprvé v roce 1816 a podruhé v roce 1833. Ve věži byl až do roku 1916, kdy byl rekvírován pro válečné účely.

Zvony shromážďené během válečných rekvizic v Praze Na Maninách

Zvon Florián-Vavřinec vážící 580 kg jako jediný přečkal zavěšen ve veži obě válečné rekvizice a je tedy nejstarším dochovaným haštalským zvonem. Najdeme na něm vedle linek a rozvilin reliéfy sv. Floriána a sv Vavřince. Zvonař Schönfeld na něj zaznamenal i okolnosti, za jakých zvon vznikl: LETA PANIE 1690: TENTO ZWON. SPOLV SWIETSSIM, PO SHORŽENI PRZE, DESSLICH,GMINVLEHOLETA 1689. DNE. 21. CŽERWNA, LÝT GEST…

Jediný dochovaný haštalský zvon Florián-Vavřinec

V roce 1714 byl doplněn poslední chybějící zvon Jan Nepomuk o váze 310 kg. Tento zvon byl podobně jako Haštal přelit Karlem Bellmannem v roce 1848 a stejně tak svěšen a zabaven v roce 1916.

Od té doby po více než sto let je místo pro největší a nejmenší haštalský zvon prázdné.