Příběh haštalských zvonů

Tři zvony vyzváněly v kostele na haštalském rynku po staletí. I když některé pukly, byly odlity zvony nové a dále naplňoval jejich hlahol haštalskou čtvrť i srdce lidí.

Pak však přišly světové války a rekvizice zvonů. Pro sv. Haštala byla osudová ta první. Dva ze tří zvonů byly v roce 1916 zabaveny a spolknuty nenasytnou válečnou mašinérií. Ve zvonici zůstal zvon jediný. Snad ještě zvoníval mezi válkami, ale pak i on na dlouhé desítky let utichl.

Po sametové revoluci se poslední zvon několikrát rozezněl, avšak kvůli špatnému technickému stavu po krátké době opět umkl.

V roce 2012 se podařilo původní zvon Vavřinec-Florián repasovat a od té doby několikrát za měsíc zvoní. Stále však chybí nejmenší a největší zvon k tomu, aby hlas věže byl plný a krásný jako před sto lety…

Nové haštalské zvony

Zvonový soubor bude doplňen o největší a nejmenší zvon. Velikost a ladění zvonů je navržena dle původního souboru zvonů.

Největší zvon se bude jmenovat opět Haštal – dle prastaré tradice největší a nejvýznamnější zvon má jméno shodné s patronem kostela. Nejmenší zvon ponese jméno František odkazující na kostel sv. Františka založený Václavem I. podle kterého se od pradávna nazývá celá čtrvť Na Františku.

více o nových i starých zvonech

Veřejná sbírka

Veřejná sbírka probíhala od července 2019 do konce roku 2019. Podařilo se vybrat potřebné náklady ve výši 1,2 mil. Kč (viz transparentní účet u Fio bank). Díky všem, kdo přispěli. Sbírku pořádal se svolením místní farnosti spolek Sanctus Castulus, který nyní zajistí odlití zvonů

více o sbírce a spolku

Kostel svatého Haštala

Kostel svatého Haštala na Starém Městě pražském patří mezi nejstarší pražské kostely. Založen ve 2. polovině 12. století, starší než Anežský klášter.

Goticky a barokně přestavěn. Významná sochařská výzdoba od F. M. Brokofa. Dvakrát jej zničila povodeň – v roce 1432 a 2002.

více o kostele