Příběh haštalských zvonů

Tři zvony vyzváněly v kostele na haštalském rynku po staletí. I když některé pukly, byly odlity zvony nové a dále naplňoval jejich hlahol haštalskou čtvrť i srdce lidí.

Pak však přišly světové války a rekvizice zvonů. Pro sv. Haštala byla osudová ta první. Dva ze tří zvonů byly v roce 1916 zabaveny a spolknuty nenasytnou válečnou mašinérií. Ve zvonici zůstal zvon jediný. Snad ještě zvoníval mezi válkami, ale pak i on na dlouhé desítky let utichl.

Po sametové revoluci se poslední zvon několikrát rozezněl, avšak kvůli špatnému technickému stavu po krátké době opět umkl.

V roce 2012 se podařilo původní zvon Vavřinec-Florián repasovat a od té doby několikrát za měsíc zvoní. Stále však chybí nejmenší a největší zvon k tomu, aby hlas věže byl plný a krásný jako před sto lety…

Nové haštalské zvony

Zvonový soubor bude doplňen o největší a nejmenší zvon. Velikost a ladění zvonů je navržena dle původního souboru zvonů.

Největší zvon se bude jmenovat opět Haštal – dle prastaré tradice největší a nejvýznamnější zvon má jméno shodné s patronem kostela. Nejmenší zvon ponese jméno František odkazující na kostel sv. Františka založený Václavem I. podle kterého se od pradávna nazývá celá čtrvť Na Františku.

více o nových i starých zvonech

Veřejná sbírka

Sbírku na dva chybějící zvony pořádá se svolením místní farnosti spolek Sanctus Castulus. Náklady na pořízení zvonů včetně příslušenství jsou 1,2 mil. Kč.

Přispět lze na transparentní účet u Fio bank, číslo účtu: 2801627945 / 2010

více o sbírce a spolku

Kostel svatého Haštala

Kostel svatého Haštala na Starém Městě pražském patří mezi nejstarší pražské kostely. Založen ve 2. polovině 12. století, starší než Anežský klášter.

Goticky a barokně přestavěn. Významná sochařská výzdoba od F. M. Brokofa. Dvakrát jej zničila povodeň – v roce 1432 a 2002.

více o kostele